Massera fillers

 Hur gör man?

Vad är fillers?

Fillers är en geléliknande substans som injiceras under huden för att förbättra utseendet. De kan användas för att fylla ut rynkor, förminska rynkor, eller för att ge volym till ansiktet eller kroppen.

Hur masserar man fillers?

Massering av fillers är ett sätt att fördela fillern jämnt och få ett naturligt resultat. Det kan också hjälpa till att minska svullnad och rodnad efter behandlingen.

Här är några tips för att massera fillers på ett säkert och effektivt sätt:

  • Vänta minst 24 timmar efter behandlingen innan du börjar massera.

  • Börja med lätta strykningar och öka intensiteten gradvis.

  • Massera i cirklande rörelser.

  • Fokusera på det område där fillern har injicerats.

  • Massera i 5-10 minuter per dag.

massera fillers

Risker med att massera fillers

Massering av fillers är generellt sett säkert, men det finns några risker att tänka på:

  • Ojämn fördelning av fillern – Om du masserar för hårt eller för länge kan fillern fördelas ojämnt. Detta kan leda till oönskade resultat, till exempel rynkor eller ärr.

  • Inflammation – Massering kan irritera huden och orsaka inflammation. Detta kan öka risken för infektion.

  • Blödning – Om du masserar för hårt kan du orsaka blödning. Detta kan leda till mörka fläckar eller andra oönskade resultat.

Om du har några frågor eller funderingar om att massera fillers ska du kontakta din läkare eller hudterapeut.

Sammanfattning

Massering av fillers kan vara ett bra sätt att få ett naturligt och jämnt resultat efter en fillersbehandling. Det är dock viktigt att massera på ett säkert och effektivt sätt för att undvika biverkningar.