top of page

Tear Trough 

Fillers under ögonen

"Tear trough" är termen för den fördjupning som ibland uppstår under ögonen och kan resultera i mörka skuggor som får en att se trött och utvilad ut. En Tear Trough-behandling kan hjälpa till att reducera håligheten och eliminera de mörka ringarna under ögonen.

När du genomgår en behandling med fillers under ögonen kommer din behandlare att diskutera dina önskemål och bedöma om du är en lämplig kandidat för den här behandlingen. Alternativt kan andra behandlingsalternativ övervägas för att uppnå det önskade resultatet.

Tear Trough, fillers under ögonen.
248A3036_edited.jpg

Efter att du som kund har genomgått en konsultation med oss går vi tillsammans igenom din hälsodeklaration för att skräddarsy din behandling utifrån dina förutsättningar och önskemål. Beroende på den önskade behandlingen påbörjar vi med att applicera lokalbedövning innan vi startar injektionsprocessen. För att säkerställa en hög standard använder vi marknadens populära och kvalitetssäkrade varumärken och produkter.

Vid en behandling

1. Tidsbokning

Du bokar en tid för en behandling hos oss genom Boka Direkt.

 

2. Konsultation

Vi håller konsultation tillsammans med dig innan ditt besök hos oss för att skräddarsy en komplett analys på dig med en personlig behandlingsplan.

3. Behandling

Våra behandlare är utbildade, certifierade inom injektion och estetik samt legitimerade sjuksköterskor som utför behandlingen på dig.

4. Återbesök

Vid behov kommer du av din behandlare bli ombedd att återkomma på ett återbesök för att följa upp behandlingens resultat samt/eller läkningsprocessens gång.

Konsultation med kund, fillers

Vanliga Frågor & Svar

Hur bokar jag konsultation?

Du kan boka din tid för konsultation genom att klicka här

Hur utförs behandlingen av Tear Trough?

När man utför en behandling med fillers under ögonen kommer din behandlare först diskutera dina önskemål och göra en bedömning om du är kandidat för just denna behandling eller om det finns andra behandlingar som är bättre lämpade för dina förutsättningar alternativt att du kombinerar olika behandlingar för att få ett lyckat resultat. Din behandlare kommer börja göra ett stickhål med en vass kanyl på kinden för att skapa en ingångsport för en trubbig kanyl. Den trubbiga kanylen förs därefter in genom hålet och upp mot tear trough området där filler injiceras (anpassad filler för området under ögonen). Dock finns det andra metoder att utföra en tear trough behandling på och det är med en vass kanyl. Däremot finns det en större risk för blåmärken. Din behandlare kommer avgöra vilken injektionsteknik som är bäst lämpad för dig.

Vad ska man tänka på inför en behandling med filler?

För att minska risken för blåmärken och säkerställa bästa möjliga resultat, finns det några viktiga åtgärder du kan vidta innan en behandling med fillers:

- Undvik blodförtunnande medel: Det är rekommenderat att du undviker blodförtunnande medel, såsom aspirin eller ibuprofen, minst en vecka före din behandling. Dessa mediciner kan öka risken för blåmärken och blödning under behandlingen.

 

- Undvik smärtstillande mediciner: För bästa resultat bör du undvika smärtstillande mediciner en vecka innan din planerade behandling. Vissa smärtstillande medel kan påverka kroppens förmåga att koagulera och öka risken för blåmärken.

 

- Undvik Omega 3-tillskott: Omega 3-tillskott kan också öka risken för blåmärken. Det är därför bäst att undvika dem två veckor innan din behandling.

 

- Undvik alkoholintag: För att minimera risken för komplikationer bör du undvika alkohol minst 24 timmar före ditt besök. Alkohol kan påverka blodkärlen och öka risken för blåmärken och svullnad under behandlingen.

 

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa att din fillerbehandling blir så smidig och framgångsrik som möjligt.

Hur många behandlingar krävs för Tear Trough?

Vi rekommenderar att man gradvis uppnår önskat resultat med fillers under ögonen. Därför rekommenderar vi två besök för våra kunder. Området under ögonen är mycket känsligt, så det är viktigt att använda fillers som är specifikt anpassade för detta område. Det finns en rad olika komplikationer som kan uppstå om för stora mängder fillers injiceras under ögonen. Den vanligaste komplikationen är svullnad, som med tiden kan utvecklas till påsar under ögonen och vara svåra att bryta ned.

Vad kostar Tear Trough?

Vi erbjuder fillers för under ögonen till följande priser:
 - Tear Trough för 3999 kr
- Återbesök inom 1 månad för 1700 kr

Vad ska man tänka på efter en behandling med filler?

Efter en fillerbehandling är det viktigt att ta hand om eftervården och följa de rekommendationer som ges till dig. Efter behandlingen kan det uppstå en viss svullnad, rodnad eller ömhet i området där fillers injicerats. Detta är vanligtvis övergående och försvinner relativt snabbt. Precis som med alla medicinska procedurer finns det risker och komplikationer såsom blåmärken, allergiska reaktioner eller ojämnheter. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och förväntade resultat med din behandlare innan du genomgår någon behandling. Genom att följa eftervårdsrutinerna ökar du chansen att få de bästa resultaten och minimerar risken för biverkningar.

Här är några viktiga saker att tänka på efter en fillerbehandling:

- Undvik att röra vid eller massera det behandlade området under de första 6-12 timmarna efter behandlingen. Det hjälper till att undvika migration av fillern och minimerar riskerna för ojämnheter.

 

- Undvik alkohol och blodförtunnande mediciner som aspirin och ibuprofen, eftersom de kan öka risken för blödningar under de första dagarna efter behandlingen. Dessa ämnen kan också öka risken för blåmärken.

 

- Undvik ansträngande fysisk aktivitet under de första 24-48 timmarna efter behandlingen. Ökad blodcirkulation kan öka risken för blåmärken och förflyttning av filler materialet.

 

- Undvik överdrivet minspel de första 12 timmarna efter ditt besök då det tar ett par timmar för fillern att anpassa sig i vävnaden i det injicerade området.

 

- Undvik värme och sol exponering: Undvik att utsätta det behandlade området för direkt solljus och värme (t.ex. solarium eller bastu) de första dagarna efter behandlingen, då det kan öka svullnad och rodnad.

 

- Använd solskydd: Om du utsätter dig för sol och värme efter att ha återhämtat dig från initiala biverkningar, använd solskyddsfaktor på det behandlade området för att skydda huden.

 

- Ha realistiska förväntningar: Resultaten av en fillerbehandling kan vara synliga omgående, men det tar några dagar till ungefär en vecka innan svullnad och eventuella biverkningar avtar helt. Ge dig själv tid att se de slutliga resultaten."

Vad är behandlingstiden för en Tear Trough-behandling?

Behandlingen tar vanligtvis mellan 10-15 minuter. Med en kort konsultation på plats innan behandlingen och förberedelserna tar hela processen sammanlagt 40 minuter.

Hur länge varar fillers i Tear Trough?

Efter återbesöket med fillers i Tear Trough-området kan fillers behålla effekten i perioder som sträcker sig från 6 månader upp till 1,5 år, beroende på eftervård, ämnesomsättning och livsstil.

bottom of page