FILLERS

 

FILLERS - Läppförstoring

2

Hur lång tid tar behandlingen?


Själva ingreppet tar 2-5 minuter. Med konsultation och förberedelser beräknas tiden 30 min.
Hur länge håller en läppförstoring?


Läpparna har en snabbare absorptionsförmåga av filler än vad andra delar av ansiktet har och det krävs oftast en uppbyggnadsfas. Vi lägger därför alltid upp en individuell uppbyggnadsplan för läpparna. Det krävs oftast 2-3 behandlingar under uppbyggnadsfasen. Några veckor efter den första behandlingen kan man uppleva att läpparna återgått i princip till utgångsläget. En påfyllning behövs som regel oftast 1-2 månader efter första besöket för att uppnå ett långvarigt och naturligt resultat. När man uppnått önskat resultat räcker det med underhåll 1-2 gånger per år.
Kan det bli klumpar i läpparna efter en fillerbehandling?


I läppvävnaden kan det normalt förekomma fickor, var filler ibland kan samla sig och bilda små klumpar. Dessa försvinner normalt sett efter några veckor. Om de inte försvinner spontant kan man hjälpa till med att massera dessa själv.
Vad innebär det om klumpar uppstår flera veckor efter behandling?


Om klumpar uppstår flera veckor efter behandlingen är detta ofta ett tecken på att läpparna bör fyllas på på nytt.
Kan man ändra läppens form eller endast bygga volym?


Alla läppar är olika och har olika förutsättningar. Det finns ett flertal tekniker man kan använda sig utav för att forma läppar till det man önskar. Man kan bygga volym och få dem att se putigare ut, även bredda läpparna om man har en liten och smal mun. Om man redan är nöjd med storleken på läpparna kan man även skapa symmetri för att endast jämna ut formen. Våra behandlare erhåller god anatomisk kunskap och har estetiskt sinne. Det mesta går att få till, men till ett naturligt resultat. Hur stor mängd filler behöver man och hur många upprepade behandlingar behövs Har man tidigare aldrig utfört en behandling med filler i läpparna så jobbar kroppen på ett sätt för att bryta ned fillern de första veckorna. 3-4 veckor efter första besöket kan man därför uppleva att läpparna återställts i princip till det ursprungliga skicket. Det krävs oftast 2-3 behandlingar med en månads intervall innan man uppnår ett naturligt och långvarigt resultat Varje behandling utförs vanligtvis med 0,5 - 1ml. Detta varierar beroende på patientens förutsättningar.
Kan man göra en läppförstoring om man tillfälligt fått herpes / munsår?


Nej, vi utför inga behandlingar på läppar med herpes/munsår på grund av infektionsrisk. Vi rekommenderar att du avvaktar tills läpparna har läkt.